مختصری درباره ما

سامانده با استفاده از تجربیات لازم به گونه ای طراحی شده است که میتواند با اخذ اطلاعات فعالان اقتصادی و درج و ثبت آن به صورت تفکیک بر اساس نوع فعالیت و رسته های شغلی، امکان استفاده از منابع اطلاعاتی مورد نیاز را برای عموم مردم در جهت معرفی هر چه بهتر و ارتقا سطح درآمد، فراهم سازد. امید است با ایجاد شهر الکترونیک، شهروندان با آسودگی و اطمینان خاطر بتوانند بخش قابل توجهی از تعاملات و نیازهای روزانه خود را با بهره گیری از بسترهای ارتباط الکترونیکی به دست آورند، که این امر میتواند به صورت چشمگیری در کاهش زمان، هزینه ها، انرژی و... موثر باشد

 

تبلیغات شما

تبلیغات شما

سامانده به شما کمک می کند تا تبلیغات خود را به نمایش گذاشته و به ازتقا و شناخته شدن خود کمک نمایید

بیشتر

درباره ما

درباره ما

سامانده با استفاده از تجربیات لازم به گونه ای طراحی شده است که میتواند با اخذ اطلاعات فعالان اقتصادی و درج و ثبت آن امکان استفاده از منابع اطلاعاتی مورد نیاز را برای مردم در جهت معرفی شغلی فراهم سازد.

بیشتر

خدمات ما

خدمات ما

کتاب سفید مفتخر است که با تلاش شبانه روزی پرسنل خود و کمک و یاری همشهریان عزیز خدماتی را تحت عنوان ارائه اطلاعات مشاغل در کتاب و و سایت ارائه می دهد

بیشتر